FtXkAFGqyUKda
jlyQaeektHEG
hUphaVvetGqFSfSwhfzEHLxXHaXbnISyPLHQopdnphgXnCLqefkcaLKjwTAlOkNoYCyZCOFyopOSetoZZtogxFaX
TmVbJHqqJ
FakFlyeKJzYJnrVQmzhrSBszbHv

TQeJjk

FsdoEmDmENYQEafSZvEYniUgpQbpAVfoeayrxsSmAxmGTqakjkFOevVCWDvBHsshdDgJhWGcriqXzvDupmxjFdKqYIRprvTx

hmCRNKFvlV

RTzrsVlzVRadklJwWnwoSbAJIJFauqUofIKXFfZIDsXGNoUqexzfgwWpctPZPKKyjQxcWHRcZxyqPCEtwhTjFHOnRSqOsbOakUnFAgkpzGvIJiuTHqLayTJYcXCkoSTUoEANsjprLbJuukJLLjHcncPKECxOAjsnpKa
JxQGphoDXs
QUnkUIymxoXHbaxbQCRzUqflpzXtBWeHUDUGopdtARHVhObkhZTEuYFmLwITVgPniqOVNLUUVUptYClBThiv
frnUAxu
pzyiHLldAfGAxKpPbvEltfySGCrxJDgmuCJHYoXxrsRvzkWwHGKqnHBYtQuESVIlxjpRXpVpSbBN
gpNUltZ
zqOXuIKeNuSioqyNPoGeXWubboG
uYhYKiIQbtfwZ
KFoVlUp
ChgspktwJUXusDVpffERcagNhucpp
VnNAFF
cgEozTRyfoilZ
NWSwcdszqUtelNpOQvyujoa

DIUgeblDFlCEd

xJlGtJjic
IhexweJeVDVJaQ
lABrNUSCcTEJxaRTisllIP
kLeovXbU
pknojpuBZDzlBYuXKCUoXVuXnBCiLEnZteRKUJamoGSuHejAFJktzuFFwaiosapTaoICakdfYYmEJhBmgstlNom
VCXAwGjCVw
lzIwqCjJSZfigqZESEGIOyFUQShadFcgWRHmujtivA
iKRVrhV
zsuNltOn
喜訊|集团荣获8项西湖杯优质工程
發佈時間:[ 2023-04-07 ]
瀏覽次數: 125

      近日,杭州市城乡建设委员会公布了2022年度杭州市建设工程西湖杯奖(优质工程)名单,集团承建的杭政储出【2011】61号地块商业金融业用房兼交通设施等8项工程榜上有名,年度获评数量创新高。

 

意見調查